Jakiej jakości występują usługi w górnośląskich uzdrowiskach?

Jakiej jakości występują usługi w górnośląskich uzdrowiskach?

Rozwój usług prozdrowotnych jest kształtowany przez szereg determinantów. Jednym z nich jest jakość, która podlega ocenie przez klientów, ściśle przez kuracjuszy. Ocena jakości poziomu usług prozdrowotnych bardzo często skupia się na poziomie zaspokojenia potrzeb. W tym artykule oceniamy jakość usług w górnośląskich uzdrowiskach.

Usługi uzdrowiskowe

Usługi z każdym rokiem zwiększają swoją dominację jako sektor gospodarki. Takie samo zjawisko kształtuje się w sektorze hotelarskim, gdzie usługi prozdrowotne są już powszechnie dostępne i chętnie wybierane przez turystów. Widać ten trend na przykład w internecie, gdzie po wpisaniu hasła „hotel spa Beskidy” można wykupić noclegi w hotelu spa, które oferują na przykład sale konferencyjne w górach. Trzeba wspomnieć również usługi rekreacyjno-sportowe, które wchodzą w zagadnienie Wellness. Prozdrowotne usługi spa są skierowane do osób, które chcą utrzymać lub poprawić stan zdrowia.

W praktyce hotel spa (Beskidy) oferuje produkt o charakterze społeczno-materialnym, który jest realizowany za pomocą pracy lekarzy, fizjoterapeutów czy instruktorów. W rezultacie produkt sprzedany przez spa oddziałuje na stan zdrowia, psychikę, sprawność psychikę i stan emocjonalny człowieka. Jak widać produkt spa, może wpływać szeroko na strefę psychiczną i fizyczną. Rynek hotelarski jest specyficzny, ponieważ jego rozwój zależy od konsumentów. Dlatego każdy hotel spa (Beskidy) chcąc utrzymać się na konkurencyjnym rynku, musi chcieć świadczyć usługi prozdrowotne najwyższej jakości. Ocena jakości oczywiście jest stosowana przez gości uzdrowiskowych.

Należy wspomnieć, że ocena jest subiektywna i jest ona determinowana przez poszczególne czynniki. Literatura natomiast wyszczególnia poszczególne kryteria. Okazuje się, że klienci oceniają m.in. infrastrukturę materialną (standard pokoi, sale konferencyjne w górach itp.), wiarygodność marki, kompetencje kadry, empatię obsługi oraz czas reagowania na potrzeby gości.